2015/08/05

ටික කාලෙකින්

උගෙනීවි ටික කාලෙකින් ඔබ
සියුම් වූ වෙනස ඒ
අතින් අල්ලා ගැනීමේ හා ආත්මයකට බැඳීමේ.
උගනීවී ඔබ ආදරය යනු උගැන්මක් නොවන වග
ඇසුරක් යනු හැමවිටම සුරක්ෂාවක් නොවන වග

අරඹා වී ඔබ උගන්නට
හාදුවක් යනු ගිවිසුමක් හෝ
තිළිණයක් යනු ප්‍රතිඥාවක් නොවන වග
අරඹා වී ඔබ බාරගන්නට පරාජයන්
නොබා හිස දරා ඍජු බැල්මක්
නොදරුවකුගේ ශෝකයෙන් නොව
ගැහැණියකගේ ලාලිත්‍යයෙන්

උගෙනීවි ඔබ
තනන්නට ඔබේ මාවත් අදම
මන්ද හෙට පොලොව අනියත
බැවින් ඔබැ සැලසුම් වලට
අනාගතයේ මාවත කඩා බිඳ
වැටෙනු හැකි නිසා ගමන අතරතුර

උගෙනීවි ටික කාලෙකින් ඔබ
ඉක්මවූවොත් පමණ
හිරු රැසද ඔබ දවා ලන බව
සරසන්න එබැවින් ඔබැ ආත්මය
ඔබේ උයනම වගාකොට
බලා නොහිඳිමින් අනෙකෙකු
රැගෙන එනතුරු මල් පොකුරු

උගෙනීවි ඔබ
කෙතරම් ඉවසිය හැකිද කියා ඔබට
කෙතරම් ශක්තිවන්තද කියා ඔබ
කෙතරම් වටනේද කියා ඔබ
උගෙනීවි ඔබ උගෙනීවි ඔබ
සෑම සමුගැන්මකම පාසා ම
උගෙනීවි ඔබ

______________________________________________

Veronica A. Shoffstall විසින් ලියා පලකොට ඇති After a While නම් වූ මේ කවිය මට හමු වුණේ Pinterest අවකාශයේ දී. ගැහැණියකගේ වීරෝක්ති ආත්ම ප්‍රකාශනයක් ලෙස මෙහි ඇත්තේ ලගන්නා සුළු බවක්. ඒ නිසයි එය පරිවර්තනය කරන්න හිතුනේ.

1 comment: