2015/01/24

ගිම්හානයේ සිහිලක්

ගිම්හානයේ සිහිලක් පතා
යාඥා කළෙම්
වස්සානයේ සෙවණක් සොයා
යාත‍්‍රා කළෙම්
ස්නේහයේ පැන් පොදක් පතා
හඬනා හඬට සරදම් නොදෙන්

යනෙන මග පය වැකෙන 
රැවුම් අවමන් සිනා
අතර විකසිත එකම දයාබර සිනාවක් 
හදවතම පිරිමදින සෙනෙහෙබර කටහඬක්
යාඥා කළෙම්

නිදහසේ මුව විටින් පිරී උතුරා හැලෙනා
ගැහැට බාධක පිසැර ගලායන ඕඝයක්
ස්නේහයේ සිහිල පිරි නිමල දිය උල්පතක්
යාඥා කළෙම්

සත්සර මුසුව - රෝහණ වීරසිංහ
කටහඬ - දීපිකා ප‍්‍රියදර්ශනී පීරීස්

1990

No comments:

Post a Comment