2015/02/06

යළි නො එන මේ මොහොත - Kal Ho Na Ho

ජීවිතේ මෙ සෑම මොහොතම 
යයි වෙනස් වෙවී
සෙවණකින් මිදී යලිත් එයි 
සැඩ හිරුත් නැගී
මොහොතත් ගෙවන් 
පිරිපුන් ලෙසින්
මේ මොහොත නම් 
යළි හෙට නො ඒ

හදවතින්ම පෙම් කරනා
කෙනෙකුන් හමුවනු අරුමා
කොතැනක හෝ හමු වී නම්
ඇය වේ ලොව තුල මනරම්
අත ගෙන ඇගේ රැකගන්න දැන්
ඔබ වෙතට ඈ යළි හෙට නො ඒ

ඇසිපිය සෙවනට පාවී 
කිසිවකු ඔබ වෙත ඒවී
හදවත සඟවා වලකනු කෙලෙසද
ගැහෙමින් නද දෙයි රිසි සේ 
දැනගන්න ඒ මොහොතයි ඔබේ
ජීවිතය මේ යළි හෙට නො ඒ
______________________________________________

"කල් හෝ නා හෝ" යනු බොළද චිත්‍ර පටයක් සේ කෙනෙකුට තර්ක කරන්න පුළුවන්. ඒත් මා විශ්වාස කරන පරිදි කිසියම් නිර්මාණයක අවසාන විනිශ්චයේදී වැදගත් වන්නේ බාහිර සැරසිලි නොව ඒ තුළ ගැබ්වන ලෝක දෘෂ්ටිය යි. කල් හෝ නාහෝ හි මුඛ්‍ය තේමාව වන "ආදරය යනු අයත් කර ගැනීමක් නොව පරිත්‍යාගයක්ය" යන සංකල්පයට මම බෙහෙවින්ම කැමතියි. ආදරය අහිමි වූ කල අහිමි වස්තුව නසාලන්නට තරම් ආදරය පිලිබඳ අර්ථ නිරූපණය විපරීත වූ ලෝකයක, නාස්තික දෘෂ්ටියක් වපුරන කලාත්මක නිර්මාණයකට වඩා මේ බොළඳ චිත්‍රපටයේ එන මේ ගීතයට මම ප්‍රිය යි. මේ රචනය බිහිවීමට හේතු උනේ අයෙක් මට දුන් අභියෝගයක්. මෙම ගීතයේ මුල් කෘතියේ අරුත එම තනුවට ම අනුගත වන සේ සිංහලට නැගීම යි ඒ. ගීතයක තනුවකට වචන යෙදීම එ තරම් අපහසු නෑ. ඒත් නිශ්චිත පදමාලාවක් එම තනුවට ම අනුව වෙනත් බසකට නැගීම අතිශයින් අපහසු දෙයක් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑ. මම ඒ අභියෝගයට මුහුණ දුන් අයුරුයි මේ. 
________________________________________________________________________________________

හර් ඝලී බදල් රහි හෛ රූප සින්දගී
චාවු හෛ කභි කභි හෛ ධූප සින්දගී
හර් පල් යහා ජී භර ජියෝ
ජෝ හෛ සමා කල් හෝ නා හෝ

චහෙ ජො තුම්හේ පුරෙ දිල් සේ
මිලිතා හෛ වෝ මුස කිල් සේ
ඒස ජො කෝයි කහී හෛ
බස වහි සබසෙ හසී හෛ
උස හාත කෝ තුම් තාම ලෝ
වෝ මෙහෙර බාන් කල් හෝ නා හෝ

පලකො කෙ ලේකේ සායේ
පාස කොයී ජෝ ආයේ
ලාක සම්භාලෝ පාගල් දිල කෝ
දිල් ධඩකේ හී ජායේ
පර සෝච ලෝ ඉස් පල් හෛ ජෝ
වෝ දාසටාන් කල් හෝ න හෝ

1 comment: